Agencja celna

Zapewniamy obsługę celną w zakresie obrotu towarowego z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej, w ramach której oferujemy Państwu:

 • dokonywanie odpraw celnych do wszystkich procedur:
  • dopuszczenia do swobodnego obrotu, powrotnego przywozu,
  • procedura 4200 - import towarów z krajów trzecich z bzpośrednim przeznaczeniem do innego kraju UE,
  • wywozu, powrotnego wywozu,
  • uszlachetniania czynnego,
  • uszlachetniania biernego,
  • procedury składu celnego,
  • przetwarzania pod kontrolą,
  • procedury tranzytu T1/ T2,
 • oprócz odpraw celnych bronimy również uzasadnionych racji naszych partnerów w postępowaniach celnych,
 • wystawianie dokumentów przewozowych CMR,
 • wypełnianie karnetów TIR i zgłaszanie odprawy do systemu NCTS,
 • wypełnianie świadectw pochodzenia, EUR.1, ATR,
 • wykonywanie drobnych usług na zlecenie firmy, np.: przekazanie dokumentów dla kierowców, sporządzanie raportów, itp.,
 • obsługę celną składów celnych – sporządzanie zgłoszeń celnych, prowadzenie ewidencji składu celnego, wystawianie dokumentów PZ, WZ, itp..

Posiadamy pozwolenia na procedurę uproszczoną, które pozwalają na znaczne skrócenie czasu odprawy oraz w przypadku Imoportu umożliwiają bezgotówkowe rozliczenie podatku VAT importowego(art.33a ustawy o VAT) 

W ramach obrotu towarowego z krajami Unii Europejskiej możemy zaoferować:

 • rozliczanie podatku akcyzowego w wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów akcyzowych,
 • obsługę zgłoszeń INTRASTAT wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw.

Poszukujesz indywidualnych rozwiązań w zakresie obsługi celnej? Określ je, a przedstawimy naszą ofertę w tym zakresie.