Reprezentujemy podmioty gospodarcze w postępowaniach przed oranami celnymi, jak również współpracujemy z radcą prawnym w przypadku spraw rozstrzyganych przed sądami administracyjnymi.

Dokonujemy odpraw celnych we wszystkich procedurach celnych, świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

Posiadamy przeszkoloną kadrę w zakresie obsługi programu INTRASTAT. Usługi w tym zakresie świadczymy dla podmiotów gospodarczych z całego kraju.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i życzeniom naszych klientów, w celu zapewnienia im kompleksowej obsługi, poszerzyliśmy naszą ofertę usług o spedycję krajową i międzynarodową.

Od lutego 2010 roku nasza agencja celna posiada świadectwo AEO (Autorised Economic Operator - Upoważniony Przedsiębiorca) w zakresie uproszczeń celnych. Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, którzy przejdą szczegółowy audyt przeprowadzany przez służby celne.


Dzięki uzyskaniu statusu AEO możemy korzystać z ułatwień i uprawnień przewidzianych w Rozporządzeniu Wykonawczym do Kodeksu Celnego (RWKC).
Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.