Konsulting celny

W ramach konsultingu celnego znajdą Państwo takie usługi jak:

 • prowadzenie, w imieniu naszych partnerów, postępowań przed organami celnymi zarówno w I jak i w II instancji,
 • współpraca z radcami prawnymi, co ułatwia prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi,
 • udzielanie pomocy w zakresie uzyskiwania:
  • pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych,
  • pozwoleń na gospodarcze procedury celne,
  • Wiążących Informacji Taryfowych,
  • Wiążących Informacji o Pochodzeniu,
  • innych pozwoleń przewidzianych prawem celnym,
 • udzielanie informacji o zmianach w przepisach celnych,
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu pochodzenia towarów i zasad jego dokumentowania.

Jeśli przepisy celne są dla Ciebie niezrozumiałe zgłoś się do nas, a wyjaśnimy niejasności, bądź w wątpliwych sprawach uzyskamy dla Ciebie stanowisko organów celnych.